Krigets Vindar

Ishästarna skulpturer av trä, André Prah
Ishästarna skulpturer av trä upphittat vid Östersjöns stränder. Foto: Alf Ljunqvist

Utställningen Krigets vindar sommaren 2023 på Bosjökloster i Höör.

Krigets Vindar visades i Kulturstallet på Bosjökloster Slott vid Ringsjön i Höör, Skåne.

Krigets vindar med berättelser om Ishästarna i Ladoga, fångade i krigets händelser, och om Janusz Korczak, Irena Sendler och Raoul Wallenberg, individer som trotsade ondskan med sin övertygelse, tapperhet och uthållighet.

Det finns en fortsättning på politiken, som heter krig. Det handlar inte om tillfälligheter och små nålstick, utan om organiserat våld, med brutalitet, utsatthet och umbäranden bortom medmänskliga gränser. Och ett slut som verkar avlägset. 

Ishästarna från Ladoga.

Det finns talesätt som är tidlösa. Ett säger “det är lätt att börja ett krig, men det är svårt att sluta.” Även efter ett krigsslut lever minnen och berättelser kvar, liksom en förtvivlan över den nyckfulla grymhet kriget bar med sig. 

I mörker söker vi ljus, hopp och förtröstan. Enskilda männsikor visar i handlingar kärleksfullhet och ömhet, mod och en obändig drivkraft att hjälpa andra. De bjuder motstånd mot onska. De är våra hjältar. 

André Prah är illustratör och konstnär. Han arbetar i stålnät, textil och trä, och låter minnen och berättelser leva vidare i sina objekt. 

Han flydde från Maribor i Slovenien 1944, och kom till Sverige. Till sina personliga minnen av kriget lägger han det han läst, sett och hört, låter det sammansmälta och strömma fram från sina verk. 

Gästbok – Krigets Vindar Bosjökloster 2023

Utställningens vernissage var den 28 maj kl 15.00 i Kulturstallet. Invigningstalare var journalisten Staffan Heimerson. Vid finissaget den 24 september avslutningstalade författaren och journalisten Göran Rosenberg. På bilden ses utställningens Gästbok som innehåller många besökares reflektioner och känslor kring hur krigets vindar påverkar oss och hur konstverken berört just dem.